ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

บุคลากรหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีนางสาวเพ็ญพิชชา กาญจนะประโชติ เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน และนางปุญญิศา ครินชัย พนักงานสถานที่ เป็นครูเต้นนำแอโรบิค

วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. บุคลากรหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีนางสาวเพ็ญพิชชา กาญจนะประโชติ เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน และนางปุญญิศา ครินชัย พนักงานสถานที่ เป็นครูเต้นนำแอโรบิค เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สำหรับการจัดกิจกรรมออกกำลังกายครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ให้ทุกกระทรวงใช้เวลาว่างจัดกิจกรรมออกกำลังกายในหน่วยงาน