ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

บุคลากรหอสมุดแห่งชาติฯ เข้าร่วมกิจกรรม "ยี่เป็งรำลึก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ณ ข่วงอุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 พศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. บุคลากรหอสมุดแห่งชาติฯ เข้าร่วมกิจกรรม "ยี่เป็งรำลึก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ณ ข่วงอุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการจ๊อยซอของศิลปินล้านนา การแสดงกลองสะบัดชัย พร้อมทั้งร่วมกันจุดผางประทีปเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้