ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

บุคลากรหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนักศึกษาฝึกงาน เยี่ยมชมงาน "ข่วงหลวงนี้..ดีแต้" ครั้งที่ 11 ตอน “เรื่องกินเรื่องใหญ่”

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 บุคลากรหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนักศึกษาฝึกงาน เยี่ยมชมงาน "ข่วงหลวงนี้..ดีแต้" ครั้งที่ 11 ตอน “เรื่องกินเรื่องใหญ่” ณ โครงการบ้านข้างวัด 191-197 ม.5 ซ.วัดอุโมงค์ และวัดร่ำเปิง ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย กลุ่มละครชุมชน “กั๊บไฟ” เครือข่ายข่วงหลวงนี้ดีแต้ ซึ่งโครงการบ้านข้างวัด องค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ภายในงานนำเสนอเมนูต่างๆ มากมายจากชุมชนและคนรักเรื่องการกิน นอกจากนี้ยังคงมีพื้นที่และกิจกรรมดีๆ ที่มีคุณภาพปราศจากโฆษณาสินค้าวัตถุและบริโภคนิยม เพื่อสร้างพื้นที่กลางในการให้ผู้คนออกมาสื่อสารแสดงความสามารถ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี และการแบ่งปันของผู้คนในสังคมทุกภาคส่วน