ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

บุคลากรหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันที่ 18 ธันวาคม 2559 บุคลากรหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร