ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเยี่ยมชมแหล่งประวัติศาสตร์ต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดป่าเป้า, วัดสวนดอก (วัดบุปผาราม), วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น), วัดพระพุทธบาทสี่รอย และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 นายวีระ โรจพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรงวัฒนธรนม และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาชุมชนริมคลองแม่ข่า และตลาดนัดชุมชน ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการปรับปรุงการจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่