ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 10.10 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ โดยมีนางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม