ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางสาวนันทพร บันลือสินธุ์ จากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร พร้อมทั้ง Dr. Louis Gabaude, Dr.Rosakon Siriyuktanont และ Dr. Michel Lorrillard ได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นางสาวนันทพร บันลือสินธุ์ จากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร พร้อมทั้ง Dr. Louis Gabaude, Dr.Rosakon Siriyuktanont และ Dr. Michel Lorrillard ได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ โดยมีนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำชมห้องบริการต่างๆ ภายในหอสมุดฯ