ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัช มังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านผาเยอ ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัช มังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านผาเยอ ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งทางหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม เกมส์ ต่างๆ มากมาย และยังมีการเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม และแจกของรางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนด้วย