ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อม นางสาวพิมพา สุธัญญาวัชชัย บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อม นางสาวพิมพา สุธัญญาวัชชัย บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ จัดโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมแคนทารี โฮเต็ล กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี