ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวรรณภา ปะวิโน ได้เป็นตัวแทนหอสมุดแห่งชาติจากประเทศไทยไปอบรมในโครงการ "2016 Training project for ASEAN Children's librarian ที่ประเทศเกาหลี

นางวรรณภา ปะวิโน ได้เป็นตัวแทนหอสมุดแห่งชาติจากประเทศไทยไปอบรมในโครงการ "2016 Training project for ASEAN Children's librarian ที่ประเทศเกาหลี เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์