ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ โดยมีนางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติฯ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ และแนะนำห้องบริการต่างๆ ภายในหอสมุดแห่งชาติฯ แก่น้องๆ นักศึกษา