ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

คำขวัญวันเด็ก เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

คำขวัญวันเด็ก เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นว่า เด็กไทยยุคใหม่ ต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและต้องรู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทยรับผิดชอบอนาคตประเทศชาติร่วมกันด้วย