ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงเรื่องคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2560

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงเรื่องคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2560 ว่า ได้เน้นเรื่องการพัฒนาประเทศทั้งหมด โดยคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2560 คือ "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ซึ่งวันเด็ก ประจำปี 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560