ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านเข้มแข็ง ในหัวข้อ "อ่านด้วยกัน โตด้วยกัน" วิทยากรโดย พันตรีหญิง ดร.พรรณพงา จุฬานนท์

ในช่วงเดือนกันยายนนี้ ทางหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านเข้มแข็ง ในหัวข้อ "อ่านด้วยกัน โตด้วยกัน" วิทยากรโดย พันตรีหญิง ดร.พรรณพงา จุฬานนท์ และสามารถรับชมนิทรรศการการหนังสือภาพและวรรณกรรมเยาวชนนานาชาติได้

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและผู้สนใจนำพาบุตรหลานในช่วงปฐมวัยมาร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-808550-1 หรือทาง Facebook นี้ได้เลยนะคะ