ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ ๒๕๖๓ สวัสดีปีหนูชวด ด้วยภาพฝีพระหัตถ์ค้างคาวคือหนูมีปีกนำโชค

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ ๒๕๖๓ สวัสดีปีหนูชวด ด้วยภาพฝีพระหัตถ์ค้างคาวคือหนูมีปีกนำโชค

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ซึ่งตรงกับปีชวดหรือปีหนู โดย ส.ค.ส.เป็นภาพฝีพระหัตถ์รูปค้างคาวสีเหลือง ด้านบนเป็นตราประจำพระองค์ พระนามาภิไธย สธ  ตรงกลางเป็นข้อความและโคลงลายพระหัตถ์ 1 บท ความว่า พ.ศ. ๒๕๖๓ สวัสดีปีชวดหนู ค้างคาวคือหนูมีปีกนำโชค

หนูปีกดูแปลกแท้ อะไร
เป็นสัตว์ประเภทใด ใคร่รู้
อ๋อค้างคาวนั่นนำชัย นำโชค
จีนว่า "ฝูเต้า" ทุกผู้ สุขล้ำปีหนู

พร้อมทรงลงพระนาม สิรินธร