ปรับขนาดอักษร
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
03 พ.ย. 2018
ประกาศ Web Board พร้อมใช้งานแล้ว

กระดานสนทนากรมศิลปากร

กระดาน ถามตอบทั่วไป ใช้สำหรับ สอบถามและแสดงความคิดเห็น.
เกี่ยวกับ กฏหมาย และระเบียบปฏิบัติ รวมถึงสอบถามปัญหา และกรณีพิพาท ต่างๆ
1 กระทู้ 0 ตอบกลับ รูปประจำตัวของ
โพสต์ล่าสุด: Welcome to SmileWebb ...
โดย
26 ธ.ค. 2012 17:57
เกี่ยวกับ โบราณคดี โบราณสถาน
1 กระทู้ 7 ตอบกลับ รูปประจำตัวของ
โดย
14 ม.ค. 2013 20:26
เรื่องที่เกี่ยวกับงานบริหาร หรือ ผู้อำนวยการ ต่างๆ
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
เกี่ยวกับงานด้านวรรณกรรม และประวัติศาสตร์
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
เกี่ยวกับ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑ์
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
เกี่ยวกับ ศิลปกรรม และ สถาปัตยกรรม รวมถึง ช่างสิบหมู่ ได้แก่ ช่างเขียน ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างกลึง ช่างหล่อ ช่างปั้น ช่างหุ่น ช่างรัก ช่างบุและช่างปูน
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
เกี่ยวกับ นาฏศิลป์และดนตรี รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับ สังคีต
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
จดหมายเหตุ คือ เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฏิบัติงานและยังหมายรวมถึงหนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไปรายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2542)
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
งานที่เกี่ยวกับห้องสมุดต่างๆ
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
เรื่อง ทั่วๆไป
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
FAQ::ถามบ่อย
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ

ใครออนไลน์อยู่บ้าง

รวมจำนวนผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 0 สมาชิก และ 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระดับการใช้งาน:  ผู้ดูแลเว็บ หัวหน้าผู้ดูแลฟอรัม ผู้ดูแลบอร์ด ถูกแบน บุคคล บุคคลทั่วไป
  • จำนวนข้อความทั้งหมด: 9 | จำนวนกระทู้ทั้งหมด: 2
  • จำนวนsectionทั้งหมด: 1 | จำนวนหมวดทั้งหมด: 11
  • กระทู้เปิดอ่าน: 0 | เปิดอ่านเมื่อวานนี้: 0
  • กระทู้ที่มีการโต้ตอบในวันนี้: 0 | กระทู้ที่มีการตอบของเมื่อวานนี้: 0
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.102 วินาที