ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

การติดต่อ

 

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี 2/4 ถนนเทศบาล 3 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

 ติดต่อสอบถาม 

โทร. 0-3932-1211     โทรสาร (Fax)  0-3932-2167

เวปไซด์หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี    www.finearts.go.th/chantaburilibrary
 
  เฟสบุ๊ด   www.facebook.com/nlt.chan
 
  อีเมล์  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
เปิดบริการ วันอังคาร - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
ปิดบริการ วันอาทิตย์ - วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 

โทรศัพท์ 039-321211  ,   039-322167