ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จจันทบุรี

พระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จจันทบุรี 6 ครั้ง

    ครั้งที่ 1  วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2499  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารผ่าตัด “ประชาธิปก” และทรงเปิดป้ายนาม “โรงพยาบาลพระปกเกล้า” ซึ่งได้สร้างและจัดตั้งเป็นอนุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

   

     ครั้งที่ 2  วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2513   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนิน ไปยังบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงของขวัญแก่นาวิกโยธิน และตำรวจตระเวนชายแดน สิ่งของ เครื่องอุปโภคแก่ราษฎร และเครื่องเรียนให้แก่นักเรียน แล้วเสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 

 

     

         ครั้งที่ 3  วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2514  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จ    พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านตาเรือง ตำบลทรายขาว อำเภอโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องเขียน และเครื่องแต่งกาย นักเรียนชาย หญิง และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

     

        ครั้งที่ 4  วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2520  พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ไปทรงเททองหล่อพระประธาน วัดเขาสุกิม พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน และทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 

        ครั้งที่ 5  วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2524  พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินี  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ สวนสาธารณะทุ่งนาเชย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดจันทบุรี

 

         ครั้งที่ 6  วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2521  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่ 9  ทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “คิรีธาร” อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี

คุณธีระพล สูญสิ้นภัย และทีมงานเว็บไซด์เฟสบุ๊ค จันท์จี๊ด