ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ห้องบริการ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ที่อยู่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี วัน เวลา เปิดทำการ และแนะนำให้รู้จักห้องบริการต่างๆ ติดต่อขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ห้องโถงหอสมุดแหงชาติฯ จันทบุรี ในวันทำการ วันอังคาร - วันเสาร์  เวลา 09.00 - 17.00 น.