ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

วิดิทัศน์ - ยูทูป

วิดิทัศน์ ( Video) - ยูทูป (Youtube)

 

 

แนะนำหอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี mpg

 

O ห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ จันทบุรี 

 

o อธิบดีกรมศิลปากรและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมหอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี 23 มี.ค. 2559

 

 O งานวันเด็กหอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี 11 ม ค 2557 Mp4 

 

O วงดนตรีสุริยา ฟ้าอุบล งานวันเด็ก  ปี 2557 

 

O แก้ม สุภาภรณ์ นักร้องนำวงดนตรีสุริยา ฟ้าอุบล งานวันเด็กแห่งชาติ หอสมุด 11 ม ค 2557 

 

O เที่ยวชมงาน"อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคนให้ทุกคน" หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ  2557

 

O อบรมคุณธรรม จริยธรรม ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  จันทบุรี 7 กันยายน 2557 

 

O กิจกรรมหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษา / ชุมชน ร.ร.วัดเวฬุวัน  อ.ขลุง  จ.จันทบุรี ปี 2555