ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

วิดิทัศน์นำชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

 
 
 
 
      นำชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ประกอบด้วย ห้องโถง ห้องธุรการและการเงิน  ห้องบริการชั้น 1 ห้องหนังสือทั่วไป  ห้องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์  ห้องค้นคว้า  ห้องหนูรักหนังสือ ชั้น2  ห้องจันทบุรี  ห้องโสตทัศนวัสดุ  ห้องกรมศิลปากรและหนังสือหายาก   และห้องประชุม
      หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี ตั้งอยู่ภายในสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตรงข้ามสนามเด็กเล่นเทศบาลเมืองจันทบุรี  ถนนเทศบาล 3  ต. วัดใหม่  อ.เมือง  จ.จันทบุรี   22000  
      เปิดทำการ ทุกวันอังคาร ถึงวันเสาร์  เวลา 09.00 - 17.00 น. 
      โทร. 0-3932-1211     โทรสาร  0-3932-2167