ปรับขนาดอักษร
 • องค์ความรู้

คำแนะนำเว็ปไซด์

คำแนะนำเว็ปไซด์

 

MAIN MENU

หัวมุมขวาเว็ปไซด์

  0 เว็ปท่ากรมศิลปากร

  0 แผนผังเว็ปไซด์

  0 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานสังกัดกรมศิลปากร)

เมนูหลัก

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับเรา (ข้อมูลหน่วยงาน)
  • วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  • ประวัติและบทบาทหน้าที่ โครงสร้างองค์กร
  • โครงสร้างและบุคลากรหอสมุดแห่งชาต
  • ติดต่อเรา
  • แผนที่ 
  • o นิทรรศการ
  • o ข่าวประชาสัมพันธ์
  • o คลังวิชาการ
  •      - ความรู้ทั่วไป
  •      - คลังภาพทรงคุณค่า
  •      - e-book
  • o ประชาชนควรรู้ 
  •      - กฎหมายและระเบียบ คำสั่ง พ.ร.บ. ต่างๆ
 •      o บริกา
  • แบบสอบถาม
  • สอบถามบ่อย
  • สืบค้นข้อมูล
  • ความคิดเห็น
  • บอร์ดนิทรรศการ
  • ราชกิจจานุเบกษา
  • แนะนำจังหวัดจันทบุรี
  • แผนที่ดาวเทียม
 • o เว็ปลิงค์เครือข่าย
 • o คำแนะนำเว็ปไซด์
 • o facebook
 • o หนังสือกรมศิลปากร
 • o วารสารกรมศิลปากร
 • o หนังสือท้องถิ่น
 • o หนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้
 • o สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 • o หนังสือแนะนำ
 • o ภาพกิจกรรม
 • o หนังสือดิจิทัล( D-Library )
 • o ภาพเก่าบุคคลสำคัญ
 • o มรดกโลก
 • o มรดกทางวัฒนธรรม
 • o กระทรวงวัฒนธรรม
 • o ประวัติเมืองจันทบุรี
 • o หอสมุดแห่งชาติ ASEAN
 • o ทะเบียนโบราณสถาน
 • o มรดกโลกทางธรรมชาติ
 • o มรดกโลกของไทย
 • o วิดิทัศน์ - ยูทูป You Tube
 • o การขอหมายเลข ISBN
 • o การขอหมายเลข ISSN
 • o การขอข้อมูลบรรณานุกรม CIP
 • o จดแจ้งการพิมพ์ออนไลน์
 • o ราชกิจจานุเบกษาออนไลน์
 • o  แผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
 • O ตราสัญญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ
 • O ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ
 • O ภาพในหลวงหายาก
 • O  ค้นหาหนังสืออนไลน์
 • O ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จจันทบุรี
 • O แนะนำวารสาร
 • O หนังสือกรมศิลปากร (E-book)
 • O สื่อโสตทัศนวัสดุ
 •  
 • เมนูส่วนล่าง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • หนังสือแนะนำคลังเอกสารดิจิทัล
  • ความรู้อาเซียน
  • ห้องบริการ
  • ภาพยนตร์วันเสาร์
  • แฟ้มข่าว
  • ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  • รับสมัครงาน
  •  
 • หน้าหลัก (ส่วนล่างสุดของเว็ปไซด์)
 •  
  •  - เกี่ยวกับเรา   - วิสัยทัศน์และพันธกิจ    - ประวัติและ     บทบาทหน้าที่     - โครงสร้างและบุคลากร
  •  - ติดต่อเรา   - การติดต่อ    - ลิงค์เครือข่าย    - แผนที่          
  •  - คลังภาพกิจกรรม   - ข่าวกรมศิลปากร    - นิทรรศการ    - แฟ้มข่าว
  •  - คลังวิชาการ   - ทั่วไป    - โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ    - วิดิทัศน์  
  •  - ประชาชนควรรู้    - สอบถามบ่อย   - แบบสำรวจ    - แบบสอบถาม
  •  - เอกสารดาวน์โหลด   - คลังภาพทรงคุณค่า   - กระดานสนทนา   - e-book
  •