ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เล่นแสงไฟ ล้อไฟ ก่อกำเนิดประกายประณีตศิลป์เมืองจันท์ (ห้องวารสาร)

อรกานต์ จามรมาน.เล่นแสงไฟ ล้อไฟ ก่อกำเนิดประกายประณีตศิลป์เมืองจันท์.อสท:57:10;พฤษภาคม 2560(108-109).

 

          หญิงสาวแทบไม่เคยรู้มาก่อนว่า กว่าแหวนพลอยสีแดงวงนี้จะถูก สวมเข้ากับนิ้วเรียวยาวของเธอ ต้องผ่านการผลิตกว่า ๑๐ ขั้นตอน โดยใช้ คนกว่า ๑๐ คน และใช้เวลากว่า ๑๐ ชั่วโมง เมื่อแหวนพลอยเดินทางไปยัง ตู้โชว์สินค้าแล้ว ก็ยังต้องรอวันคืนที่ไม่รู้ว่านานเท่าใดจึงจะมีใครมาเลือกไป ซึ่ง ณ วินาทีนี้ ความกระจ่างปรากฏแก่ใจเธอแล้วว่า เหตุใดงานประณีตศิลป์ ประเภทนี้จึงมีตัวเลขหลายหลักเมื่อโชว์ตัวอยู่ในตู้กระจกร้านจิวเวลรี