ปรับขนาดอักษร

รายชื่อหนังสือใหม่ภาษาอังกฤษ ห้องหนูรักหนังสือ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

 

 

รายชื่อหนังสือใหม่ภาษาอังกฤษ ห้องหนูรักหนังสือ

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

 

Ohm Rachavate.  The Two Buddhas  Dipankara  Buddha and  Ascetic Sumedha.  Bangkok : Amarin                       Comics, 2013.  ( J O38t )

.______.  The Humble Doctor Jivaka Komarabhacca.  Bangkok : Amarin comics, 2013.  ( J O38h )