ปรับขนาดอักษร

รายชื่อหนังสือใหม่ ห้องหนูรักหนังสือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 

รายชื่อหนังสือใหม่ ห้องหนูรักหนังสือ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

 

 

หมวด 500  วิทยาศาสตร์

 

เดย์ เทรเวอร์.  NANMEEBOOKS พาไปสำรวจโลก.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.  ( 550 ด883น )

มอร์แกน เบ็น.  NANMEEBOOKS พาไปท่องโลกนก.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.  ( 598 ม265น )

 

 

หมวด 600  วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

วอล์กเกอร์, ริชาร์ด.  NANMEEBOOKS พาไปพบร่างกาย Revised Edition.      กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.  (                    612 ว366น )

 

 

หมวด 900  ภูมิ-ประวัติศาสตร์

 

กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์.    ในหลวงของเรา.  กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์     ,2559.  ( 923.1593 ก351น                )         

ฐิติรัตน์ แม้นพยัคฆ์.  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จอมปราชญ์แห่งกรุงสยาม.    ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2558.  (                       923.1593 ฐ361ส )

ธัมม์ ศิริพรมรินทร์.  พระอัฉริยภาพของพ่อ.  ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2559.  (  923.1593 ธ479พ )

มีเซียลินสกา, อเล็กซันดรา.  แผนที่ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม ฉบับปรับปรุง.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560.  (                       910  ม586 ผ )

สุภฤกษ์ บุญกอง.  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฉบับคุณหนู.  ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2556.  ( 923.1593                         ส834ส )

 

 

 

 

 

 

หนังสือภาพเยาวชน

 

กฤชกร เพชรนอก.  พระราชวังดุสิต.  ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, ม.ป.ป.  ( ย ก271พ )

.______.  วัดพระแก้ว.  ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, ม.ป.ป.  ( ย ก271ว )

ตุ๊บปอง.  กราบพระบาท.  กรุงเทพฯ : แปลน ฟอร์ คิดส์, 2559.  ( ย ต629ก )

.______.  พระราชาในนิทาน.  กรุงเทพฯ : แปลน ฟอร์ คิดส์, 2561.  ( ย ต629พ )

จารุวรรณ เริงรื่น.  สุดสาครผจญภัย.  ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2558.  ( ย จ337ส )

ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์.  คู่มือล่าสมบัติ ฉบับโจรสลัดนามกระฉ่อน.  กรุงเทพฯ :    ห้องเรียน, 2561.  ( ย ณ322ค ป

ณิชาวีร์ เพิมพูลปฏิพัทธ์.  หัวฉันตัวใคร.  กรุงเทพฯ : ห้องเรียน, 2561.  ( ย ณ432ห )

ธัมม์ ศิริพรมรินทร์.  หนูเกิดในรัชกาลที่ 9.  กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2560.  ( ย ธ478ห   )

พารากอนบุ๊กส์.   60 นิทานเด็กดีกับสัตว์น้อยหรรษากรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.

พี่เชียร์รี่แลนด์.  ไกรทอง.  ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2556.  ( ย พ791ก )

วิภาวี จันทรวงศ์.  หนูเกิดในรัชกาลที่ 9.  กรุงเทพฯ : ( ย ว657ห )

สัตว์หิมพานต์ในตำนาน.  กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ เมคเกอร์, 2558.  ( ย ส572 )

สารานุกรมประกอบภาพปีศาจตัวจิ๋ว.  กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2559.  ( ย ส679 )

สารานุกรมประกอบภาพมหาสมุทร.  กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2559.  ( ย ส679 )

สารานุกรมประกอบภาพอวกาศ.  กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2559.  ( ย ส679 )

สุภฤกษ์ บุญกอง.  ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยอยุธยาตอนปลาย(ฉบับการ์ตูน).   ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2557.  ( ย                     ส834ป )

.______.  ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยสุโขทัย (ฉบับการ์ตูน).  ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2557.  ( ย ส834ป )

สุภฤกษ์ บุญกอง.  พระยาพิชัยดาบหัก ฉบับคุณหนู.  ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์,2556.  (    ย ส834พ )

.______.  ภูริทัตตชาดก.  ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2560.  ( ย ส834ภ )

.______.  มหาชนกชาดก.  ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2560.  ( ย ส834ม )

.______.  เวสสันดรชาดก.  ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2560.  ( ย ส834ว )

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~