ปรับขนาดอักษร

รายชื่อสารนิเทศโสตทัศนวัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

รายชื่อสารนิเทศ ห้องโสตทัศนวัสดุ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2563

 

บอร์ด คาสติ้ง.  โดราเอมอน ตอน 24 (วีซีดี).  กรุงเทพฯ : บอร์ด คาสติ้ง,2546.  (VCD บ244ด)

บอร์ด คาสติ้ง.  โดราเอมอน ตอน 25 (วีซีดี).  กรุงเทพฯ : บอร์ด คาสติ้ง, 2546.  (VCD บ244ด)

บอร์ด คาสติ้ง.  โดราเอมอน ตอน ท่องแดนสวรรค์ แผ่นที่ 1 (วีซีดี).  กรุงเทพฯ : บอร์ด คาสติ้ง,

            2546.  (VCD บ244ด)

บอร์ด คาสติ้ง.  โดราเอมอน ตอน ท่องแดนสวรรค์ แผ่นที่ 2 (วีซีดี).  กรุงเทพฯ : บอร์ด คาสติ้ง,

            2546.  (VCD บ244ด)

บอร์ด คาสติ้ง.  โดราเอมอน ตอน ผจญภัยทะเลใต้ (วีซีดี). กรุงเทพฯ : บอร์ด คาสติ้ง,

            2546.  (VCD บ244ด)

ภักดี ฟิล์ม.  โดราเอมอน ตอนใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่น (วีซีดี).  กรุงเทพฯ : ภักดี ฟิล์ม, 2545. 

            (VCD ภ315ด)

มีศิลป์ มาสเตอร์.  โดราเอมอน ชุดใหม่ล่าสุด (วีซีดี).  กรุงเทพฯ : มีศิลป์ มาสเตอร์, ม.ป.ป.. 

            (VCD ม599ด)

มีศิลป์ มาสเตอร์.  โดราเอมอน ตอน ดินแดนเทพนิยายไซอิ๋ว แผ่นที่ 1 (วีซีดี).  กรุงเทพฯ :

            มีศิลป์ มาสเตอร์, ม.ป.ป..  (VCD ม599ด)

มีศิลป์ มาสเตอร์.  โดราเอมอน ตอน ดินแดนเทพนิยายไซอิ๋ว แผ่นที่ 2 (วีซีดี).  กรุงเทพฯ :

            มีศิลป์ มาสเตอร์, ม.ป.ป..  (VCD ม599ด)

โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์.  โดราเอมอน ตอน ตะลุยแดนปีศาจ 7 ผู้วิเศษ (วีซีดี).

            กรุงเทพฯ : โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, ม.ป.ป..  (VCD ร943ด)

โรส วิดีโอ.  โดราเอมอน ตอน 11 (วีซีดี).  กรุงเทพฯ : โรส วิดีโอ, ม.ป.ป..  (VCD ร943ด)

โรส วิดีโอ.  โดราเอมอน ตอน ตะลุยดาวต่างมิติ (วีซีดี).  กรุงเทพฯ : โรส วิดีโอ, ม.ป.ป.. 

            (VCD ร943ด)

โรส วิดีโอ.  โดราเอมอน ตอนพิเศษ (วีซีดี).  กรุงเทพฯ : โรส วิดีโอ, ม.ป.ป..  (VCD ร943ด)

โรส วิดีโอ.  โดราเอมอน ตอน มหัศจรรย์ ดินแดนแห่งสายลม (วีซีดี).  กรุงเทพฯ : โรส วิดีโอ,

            ม.ป.ป..  (VCD ร943ด)

โรส วิดีโอ.  โดราเอมอน ตอน 3 อัศวินในจินตนาการ แผ่นที่ 1 (วีซีดี).  กรุงเทพฯ : โรส วิดีโอ,

            ม.ป.ป..  (VCD ร943ด)

โรส วิดีโอ.  โดราเอมอน ตอน 3 อัศวินในจินตนาการ แผ่นที่ 2 (วีซีดี).  กรุงเทพฯ : โรส วิดีโอ,

            ม.ป.ป..  (VCD ร943ด)

………………………………………..............................