เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน

นายกิตติศักดิ์ เพชรดี