ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางสาวเมษา ครุปิติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี และนางสาวสมใจ สาแมว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมในพิธีเปิดงานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประเภททีม 5 คน และประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ปร

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวเมษา ครุปิติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี และนางสาวสมใจ สาแมว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมในพิธีเปิดงานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประเภททีม 5 คน และประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ณ วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิด จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี