ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี มอบหมายให้นางสาวเมษา ครุปิติ บรรณารักษ์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานสดุดีวีรกรรม "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ" 6 พฤศจิกายน 2561

       เมื่อวันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นางอัญชิสา เสือเพ็ชร หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี มอบหมายให้นางสาวเมษา ครุปิติ บรรณารักษ์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานสดุดีวีรกรรม "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ" ครั้งที่ 14 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โดยพลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในพิธีสดุดีวีรกรรม "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ" ครั้งที่ 14 เพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถึงวีรกรรมการกู้ชาติของพระองค์
รวมทั้งนักรบกู้ชาติของพระองค์ ทั้งนี้ วันที่ 6 พฤศจิกายน ของทุกปี นับเป็นวันครบรอบวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชให้แก่ประเทศไทย พระองค์มอบเอกราช อิสรภาพให้แก่คนไทย รักษาแผ่นดินนี้ให้เป็นไทยสืบมา “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” โอกาสนี้กองทหารเกียรติยศได้ยิงสลุตจำนวน 21 นัด เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ