ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2561 ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี 20 พฤศจิกายน 2561

         เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางอัญชิสา เสือเพ็ชร หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2561 ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2561 มี พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ยังมีส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ เข้าร่วมและแสดงความยินดีเนื่องในวันกองทัพเรือ พิธีประกอบด้วย การบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ให้กับทหารเรือ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติจากอริราชศัตรู
เนื่องจาก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดโรงเรียนนายเรืออย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังเดิม ธนบุรี กองทัพเรือ จึงถือเป็นวันกองทัพเรือ มาถึงปัจจุบัน