ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

          นางสาวเมษา ครุปิติ บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๘๙ รูป และร่วมพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒