ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิธีมังคลาภิเษกพระพิฆเนศวร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๘ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

กรมศิลปากรจัดพิธีมังคลาภิเษกพระพิฆเนศวร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๘ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

        วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น.ณ พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส
เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานประกอบพิธีมังคลาภิเษกพระพิฆเนศวร   เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๘ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเข้าร่วมพิธี                                                                             

          การจัดสร้างพระพิฆเนศวร ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๑๐๘ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากรและเพื่อหารายได้สมทบ “กองทุนโบราณคดี” เพื่อใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์ อนุรักษ์โบราณสถานและพัฒนางานด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทั่วประเทศพิธีมังคลาภิเษก เริ่มในเวลา ๐๙.๐๙ น. โดยพราหมณ์           ดร.ประจักษ์ แสงสว่างและคณะพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ ด้านหน้าพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเวลา ๑๓.๐๘ น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์ เจิมเทียนมหามงคล เทียนวิปัสสี เทียนมังคลาภิเษก เทียนชัยและประกอบพิธีจุดเทียนชัย พระสงฆ์ ๔ รูป เจริญพระคาถาจุดเทียนชัย พระคณาจารย์ ๑๘ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิตหลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร วัดป่าใต้พัฒนาราม จังหวัดสระแก้ว ประกอบพิธีดับเทียนชัยและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เป็นอันเสร็จพิธี

          สำหรับรายชื่อพระคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต ได้แก่ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์อติสักโข) วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม,    พระครู ปลัดอุเทน สิริสาโร วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร, พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ อุตตมปญโญ) วัดชินวรารามวรวิหาร จ.ปทุมธานี, พระครูสมุห์อวยพร ฐิตญาโณ (หลวงพ่ออวยพร) วัดดอนยายหอมจ.นครปฐม, หลวงพ่อเอนก ปัญญาวุฒโท  วัดปรีดารามจ.นครปฐม, หลวงพ่อสุรินทร์ กิตติโก (พระครูกิตติปัญญาวัฒน์) วัดนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  พระครูสมบูรณ์จริยธรรม(หลวงพ่อแม้น) วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา    พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารย์ติ๋ว) วัดมณีชลขันฑ์ จ.ลพบุรี, พระครูโชติพัฒนากร (เสนีย์ จันทศร)    วัดบางปรงธรรมโชติการาม จ.ฉะเชิงเทรา พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (หลวงพ่อสมบูรณ์) วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานครหลวงพ่อทองสุข ลัทธเมโธ วัดหนองฆ้อ จ.ระยองพระครูสังฆรักษ์สุรเดช อินทวัณโณสำนักสงฆ์เวฬุวัน จ.นครราชสีมา พระครูสุวิมลภาวนาคุณ(หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต) วัดเขาตาเงาะอุดมพร จ.ชัยภูมิ, พระครูพิสิฐ ธรรมคุณ (หลวงพ่อเอียด ครุธมฺโม) วัดโคกแย้ม จ.พัทลุง,พระครูมนูญ ศีลสังวร (หลวงพ่อแถม) วัดช้างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี,พระครูอุทัยธรรมสาคร (หลวงพ่อมาลัย) วัดบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร

          ผู้สนใจบูชา สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายพัสดุ กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๔๔๔๓, ๐ ๒๒๒๕ ๔๕๓๔ หรือ ช่องทาง facebook : พระพิฆเนศวร 108 ปี กรมศิลปากร