ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ประกวดคัดลายมือ สืบสานตำนานลายสือไทย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 
          หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ร่วมกับชมรมศิษย์เก่ารามคำแหง จันทบุรี จัดกิจกรรม ประกวดคัดลายมือ สืบสานตำนานลายสือไทย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันรามคำแหงมหาราช และโอกาสครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
          การจัดกิจกรรมประกวดคัดลายมือ เพื่อสืบสานตำนานลายสือไทย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของการเขียนอักษรไทยให้ถูกต้องสวยงามตามแบบแผนของอักษรไทย เพิ่มทักษะในการเขียนอักษรไทย รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการเขียนอักษรไทยให้กับเด็กและเยาวชนอื่นๆ ต่อไป
          โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในจังหวัดจันทบุรี สมัครเข้าร่วมประกวดคัดลายมือ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 สมัครได้ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี กำหนดจัดประกวดคัดลายมือในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี และมอบรางวัลในวันที่ 17 มกราคม 2562
          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานธุรการ หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี โทร. 039 - 321211 ต่อ 23