ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมศิลปากร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปาก

          วันนี้ (วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๓๙ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมศิลปากร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร ในการนี้ผู้บริหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมทั้งเข้าแสดงความยินดีและรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมศิลปากร