ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

คณะหอสมุดแห่งชาติ สาขาภูมิภาค เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี 11 ตุลาคม 2561

        เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561  ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา/ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่/หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตรัง/หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา/ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี และ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี