ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงานวันเด็ก

          หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. โดยเรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงาน ในเวลา ๐๙.๐๐ น. การจัดงานครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรการกุศลต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

          สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ คำขวัญว่า

 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

          นางอัญชิสา เสือเพ็ชร หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี เปิดเผยว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ มีหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม ชมรม สโมสร ต่างๆมาร่วมจัดกิจกรรม จำนวน ๑๗ หน่วยงาน ได้แก่

*สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

* สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี

* สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี

* สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี

*บ้านพักเด็กและครอบครัวร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี

* วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

* ที่ทำการไปรษณีย์จันทบุรี

* โรงแรม เค.พี.แกรนด์ จันทบุรี

* สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

* พุทธสมาคมจังหวัดจันทบุรี

* มูลนิธิส่งเสริม หลักเมืองจันทบุรี (ศาลหลักเมือง)

* ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดจันทบุรีร่วมกับมูลนิธิฉัตรทองคำ

* สมาคมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดจันทบุรี

* สโมสรไลออนส์จันทบุรี

* สโมสรไลออนส์จันทบุรี เมืองจันท์

* สมาคมชาวใต้ จังหวัดจันทบุรี


          โดยพิธีเปิดงาน และการแสดงต่าง ๆ จัดที่ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี มีกิจกรรมภายในอาคาร และด้านหน้าหอสมุด มีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆ เกมสนุกสนาน เช่น กิจกรรมฝึกสมองลองปัญญา นิทรรศการและการตอบปัญหาด้านศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรีไซเคิลขยะ เกมบิงโก เครื่องหมายจราจร แจกของเด็กเล็กที่ไม่สามารถเล่นเกมได้ ตอบปัญหาชิงรางวัล ระบายสีภาพ ระบายสีปูนปลาสเตอร์ การแจกจักรยาน สิ่งของ อาหาร ขนม ไอศกรีม อย่างมากมาย 


           จึงขอเชิญเด็กๆ เยาวชนของชาติ และพ่อแม่ ผู้ปกครอง มาเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สำหรับหน่วยงาน ร้านค้า หรือผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินและสิ่งของได้ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี โทร.๐๓๙-๓๒๑๒๑๑ ต่อ ๑๗ หรือ ๒๓