ปรับขนาดอักษร
  • บริการ

ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญ


หลวงพ่อเพชร
 

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

แบบศิลปะ             ล้านนา อิทธิพลศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ ๒๐ - ๒๑
วัสดุ                     สำริด
ประวัติความเป็นมา   พระชัยนาทมุนี (นวม สุทัตโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท รวบรวมไว้ และมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
ลักษณะ                 
          พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์กลม พระหนุเป็นปม พระขนงโก่ง พระเนตรทอดลงต่ำ พระปรางสูง พระโอษฐ์รูปกระจับ พระกรรณยาว เม็ดพระศกใหญ่รูปก้นหอยเวียนขวา พระรัศมีเป็นต่อมกลมคล้ายดอกบัวตูม ประทับนั่งสมาธิเพชร พระอุระกว้าง ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถันเป็นรูปเขี้ยวตะขาบ นิ้วพระหัตถ์เรียว เป็นโบราณวัตถุที่เป็นสมบัติชิ้นสำคัญของชาติ พระพุทธรูปโบราณลักษณะนี้มีอยู่เพียงชิ้นเดียวในประเทศ จึงหาได้ยากมีคุณค่าโดดเด่นทางด้านศิลปะและเชิงช่างที่เชี่ยวชาญด้านการหล่อโลหะอย่างมาก ประกอบด้วยสุนทรียะภาพเฉพาะตัวที่น่ายกย่อง กล่าวได้ว่าเป็น โบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างยิ่ง
พระพุทธรูปองค์นี้เดิมถูกพอกปูน ต่อมาปูนกะเทาะออก จึงทราบว่าเป็นพระพุทธรูปสำริด
          ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินวัดพระบรมธาตุวรวิหารได้ตรัสขอพระพุทธรูปองค์นี้ต่อพระอินทโมลีศรีบรมธาตุบริหารสุวิจารณ์สังฆปาโมกข์ (ช้าง) เจ้าอาวาส ไปไว้ที่กรุงเทพฯ เมื่อพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จสวรรคตหลวงพ่อช้างจึงนำกลับมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระบรมธาตุวรวิหารดังเดิม
 

 
ถ้วยอักษรพระนาม จปร
 

ถ้วยชาชุดอักษรพระนาม

แบบศิลปะ            รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑
วัสดุ                    ดินเผาเคลือบ
ประวัติความเป็นมา  พระชัยนาทมุนี (นวม สุทัตโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และอดีตเจ้าอาวาส
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท รวบรวมไว้ และมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
 

 
กระเบื้องเชิงชาย
 

กระเบื้องเชิงชาย หน้าเทวดา

แบบศิลปะ             ลพบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙
วัสดุ                     ดินเผา
ประวัติความเป็นมา   พระชัยนาทมุนี (นวม สุทัตโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และอดีตเจ้าอาวาส
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท รวบรวมไว้ และมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
 

 
ชามลายน้ำทอง
 

ชามลายน้ำทอง

แบบศิลปะ             รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ (พ.ศ.๒๓๕๒-๒๓๖๗)
วัสดุ                     กระเบื้องเคลือบ
ประวัติความเป็นมา   พระชัยนาทมุนี (นวม สุทัตโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และอดีตเจ้าอาวาส
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท รวบรวมไว้ และมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
 

 
พระพุทธรูปปางมารวิชัย

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

ศิลปะ                  อยุธยาตอนต้น พุทธศตวรรษที่ ๒๐ - ๒๑
วัสดุ                    ปูนปั้น
ประวัติความเป็นมา  พระชัยนาทมุนี (นวม สุทตฺโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และอดีตเจ้าอาวาส 
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท รวบรวมไว้ และมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี