ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างและบุคลากร

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
น.ส. กาญจนา สากระแสร์
เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน
นาง ปิยาพร แท่นขำ
พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
นาง ชรินทิพย์ เส็งพรม