ปรับขนาดอักษร
  • บริการ

การจัดแสดงพช.บ้านเก่า

ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้

       1.       ห้องภูมิหลังกาญจนบุรี        
       2.       ห้องโบราณคดีบ้านเก่า     
       3.       ห้องจัดแสดงโลงศพโบราณ        
       4.       ห้องแหล่งโบราณคดีกาญจนบุรี        
       5.       ห้องพัฒนาการชุมชน   
            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า  ได้จัดแสดงเรื่องราวและโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า  ประกอบด้วยเครื่องปั้นดินเผา  เครื่องมือหิน เครื่องประดับ โครงกระดูก อายุประมาณ 3,600 ปีมาแล้ว  และจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์จากแหล่งโบราณคดีที่สำคัญตามลำน้ำแควน้อยและแควใหญ่  จังหวัดกาญจนบุรี   และจัดแสดงโลงศพไม้โบราณที่พบในจังหวัดกาญจนบุรี