ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

การให้บริการ

 

การบริการ

          อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวในหลายๆด้าน ดังนี้

การบริการข้อมูล : มีทั้งศูนย์บริการข้อมูลที่เปิดให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและประวัติศาสตร์ของเมืองพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถค้นคว้าข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ และพร้อมนำชมโบราณสถานในเขตอุทยานฯทุกวัน นอกจากนั้น อุทยานฯยังมีแผ่นพับประชาสัมพันธ์และป้ายอธิบายโบราณสถานแต่ละแห่งอีกด้วย

07.00 – 18.00 น.