ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

หน้าที่ของอุทยาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ/ภารกิจ

          อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์กร UNESCO  เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2534