ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อมูลพื้นฐาน

          1.1 ชื่อหน่วยงาน : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

          1.2 ที่ตั้ง : ต.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.สุโขทัย

          1.3 การติดต่อ   เบอร์โทรศัพท์ : 0 3524 2286             

           เบอร์โทรสาร : 0 3524 2284