ปรับขนาดอักษร

หนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ หนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์

รายละเอียด :

หนังสือ ฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ หนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ มีวางจำหน่ายที่ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน ท่าวาสุกรี แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ในราคา 800 บาท โทร 026285197