ปรับขนาดอักษร
  • นิทรรศการ

นิทรรศการชั่วคราว

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  • วันที่ : วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556