ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

แผนที่

ที่ตั้ง

81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์

 

กรมศิลปากร โทรศัพท์ : ๐๒๒๒๒ ๓๕๖๙
   
สำนักโบราณคดี โทรศัพท์. ๐ ๒๒๘๒ ๔๘๐๑, ๐ ๒๒๘๒ ๔๘๔๖