ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

หนังสือแนะนำ

ลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง สุนทรียภาพแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง สุนทรียภาพแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
โบราณคดี สำหรับเยาวชน
โบราณคดี สำหรับเยาวชน
ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 
กรมศิลปากร (Fine Arts Department). สำนักโบราณคดี (Office of Archaeology)
 
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งแรก  2557
First Printing  2014
 
เลขหมู่: ISBN/ISSN : 978-616-283-119-5
 
ราคา : Price: 270  Baht
THE EXCAVATION OF BAN NON WAT
THE EXCAVATION OF BAN NON WAT

ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 

กรมศิลปากร (Fine Arts Department)

ครั้งที่พิมพ์ : Edition:  First Printing  2012

เลขหมู่: ISBN/ISSN : 978-616-283-009-9

ราคา : Price: 600  Baht

THE EXCAVATION OF BAN NON WAT
THE EXCAVATION OF BAN NON WAT

   ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 

กรมศิลปากร (Fine Arts Department)

 

ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 

First Printing  2012

 

เลขหมู่: ISBN/ISSN : 978-974-417-627-1

 

ราคา : Price: 700  Baht

THE EXCAVATION OF BAN NON WAT
THE EXCAVATION OF BAN NON WAT

   ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 

กรมศิลปากร (Fine Arts Department)

 

ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 

First Printing  2010

 

เลขหมู่: ISBN/ISSN : 978-974-417-389-8

 

ราคา : Price: 350  Baht

THE EXCAVATION OF BAN NON WAT
THE EXCAVATION OF BAN NON WAT

 

  ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 

กรมศิลปากร (Fine Arts Department)

 

ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 

First Printing  2009

 

เลขหมู่: ISBN/ISSN : 978-974-417-997-5

 

ราคา : Price: 430  Baht

THE EXCAVATION OF NOEN U-LOKE AND NON MUANG KAO
THE EXCAVATION OF NOEN U-LOKE AND NON MUANG KAO

 

   ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 

กรมศิลปากร (Fine Arts Department)

 

ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 

First Printing  2007

 

เลขหมู่: ISBN/ISSN : 978-974-417-823-7

 

ราคา : Price: 550  Baht

THE EXCAVATION OF BAN LUMKHAO
THE EXCAVATION OF BAN LUMKHAO

 

ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 

กรมศิลปากร (Fine Arts Department)

 

ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 

First Printing  2004

 

เลขหมู่: ISBN/ISSN : 974-417-688-1

 

ราคา : Price: 450  Baht

ปราสาทพนมวัน
ปราสาทพนมวัน

         ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 

นายพงศ์ธันว์  บรรทม

 

ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 

พิมพ์ครั้งแรก 2544

 

เลขหมู่: ISBN/ISSN : 974-88556-8-6

 

ราคา : Price: 300  บาท

แนวปฎิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถาน
แนวปฎิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถาน

    ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 

นายนิคม  มูสิกะคามะ

 

ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 

พิมพ์ครั้งแรก 2548

 

เลขหมู่: ISBN/ISSN : 974-417-715-2

 

ราคา : Price: 210  บาท

แหล่งโบราณคดีประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีประเทศไทย

   ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 

กองโบราณคดี กรมศิลปากร

 

ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 

พิมพ์ครั้งแรก 2534

 

เลขหมู่: ISBN/ISSN : 974-417-202-9

 

ราคา : Price: 100  บาท

หนังสือลายเส้นโบราณสถาน
หนังสือลายเส้นโบราณสถาน

   ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร

 

ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 

พิมพ์ครั้งแรก 2553

 

เลขหมู่: ISBN/ISSN :

 

ราคา : Price: 130 บาท

ศัพทานุกรมโบราณคดี
ศัพทานุกรมโบราณคดี

 

  ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 

กรมศิลปากร

ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 

พิมพ์ครั้งแรก 2550

 

เลขหมู่: ISBN/ISSN :

978-974-417-843-5

 

ราคา : Price: 300 บาท