แผ่นภาพศิลปวัฒนธรรม "ศิลปกรรมในพระราชวังบวรสถานมงคล" (กระดาษโน๊ต)

แผ่นภาพศิลปวัฒนธรรม "ชุดศิลปกรรมในพระราชวังบวรสถานมงคล" (กระดาษโน๊ต) จากปกติราคา ๒๒๐ บาท ลดเหลือ ๑๙๐ บาท ประชาชนผู้สนใจสามารถซื้อแผ่นภาพศิลปวัฒนธรรมฯ และหนังสือของกรมศิลปากรได้ที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ บูท กรมศิลปากร (บูทเลขที่ X13) ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์