จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ของสักขี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๐

This is a SEO version of จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ของสักขี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here