เรื่องกรุงเก่า

This is a SEO version of เรื่องกรุงเก่า Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

            หนังสือ “เรื่องกรุงเก่า” คัดมาจากหนังสือประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๕ ซึ่งประกอบด้วย เรื่องกรุงเก่า เรื่องเกี่ยวกับกรุงเก่าตอนที่ ๑ คำให้การขุนโขลน เรื่องพระพุทธบาท ตำนานการเกณฑ์ทหารไทย ตำนานกรมทหารราบที่ ๔ สถานที่ต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง และตำนานวังเก่า ตามลำดับ