บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

This is a SEO version of บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

 

บทละครเรื่อง รามเกียรติ์

พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

 

 

กรมศิลปากรจัดพิมพ์
เนื่องในวาระครบ ๒๕๐ ปีแห่งการสถาปนากรุงธนบุรี

 

พุทธศักราช ๒๕๖๑